About the company

TCM i Kultura Prosta Spółka Akcyjna

Address: ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków, Polska

NIP: 6762650432

EU VAT number: PL6762650432

KRS: 0001055970

REGON: 526269887

Share capital: 1 000 zł

Registration authority: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Management:

Yike Jiang, chairman of the board

Accounting agency:

inFakt Sp. z o.o.

Providers of IT services:

Sprint S.A., home.pl S.A.